BINX: Het bouw én installatiebedrijf

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden

BINX Smartility B.V. Bolwerk 2

7141 JM Groenlo

T (085) 53 63 000

Deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtshandelingen waarbij BINX Smartility B.V. en/of een of meer van haar werkmaatschappijen en/of deelnemingen, verder te noemen ’BINX’, zaken en/of diensten van een derde, verder te noemen ’Leverancier’, betrekt of aan een derde, verder te noemen ’Onderaannemer’ een opdracht van onderaanneming verstrekt.

Waar hierna ‘Onderaannemer’ wordt genoemd wordt tevens bedoeld ‘Leverancier’.

Voor meer details over onze algemene voorwaarden, check: https://smartility.nl/algemene-voorwaarden