BINX: Het bouw én installatiebedrijf

Privacy Policy

Lees hier wat wij met uw informatie doen

1. Inleiding

BINX respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Met deze privacy- en cookieverklaring willen we helderheid bieden over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

BINX verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Naam

• Contactgegevens (NAW-gegevens/e-mail)

• IP-adres

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

3. Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

• Uitvoeren van contracten voor levering van producten en diensten.

• Afhandelen van informatieverzoeken en klachten.

• Verwerken van sollicitaties.

• Versturen van digitale nieuwsbrieven.

• Presenteren en aanbieden van producten en diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van BINX en partners die deze privacyverklaring gebruiken.

Wij verwerken persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke vereisten en enkel voor de specifieke doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

4. Delen met derden

Informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

5. Gegevensbeveiliging

BINX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

6. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BINX.